R E G U L A M I N Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu   Na podstawie art.53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991. oraz Statutu szkoły w placówce może działać Rada Rodziców . Rada rodziców chcąc wspierać działalność szkoły może…
Czytaj więcej...